معنی و ترجمه کلمه screen pass به فارسی screen pass یعنی چه

screen pass


ورزش : پاس کوتاه به جلو پشت سد دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها