معنی و ترجمه کلمه screen pipe به فارسی screen pipe یعنی چه

screen pipe


عمران : لوله مشبک که در قسمت ابزاى چاه نصب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها