معنی و ترجمه کلمه scroll lock key به فارسی scroll lock key یعنی چه

scroll lock key


کامپيوتر : کليدScroll Lock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها