معنی و ترجمه کلمه seigniorage به فارسی seigniorage یعنی چه

seigniorage


)=seignorage(حق الضرب ،حق ويژه ارباب صاحب تيول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها