معنی و ترجمه کلمه self-lubricating به فارسی self-lubricating یعنی چه

self-lubricating


علوم مهندسى : روغنکارى خودبخودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها