معنی و ترجمه کلمه semi به فارسی semi یعنی چه

semi


نصفه ،پيشوندى بمعنى : نيم ،نصف شده ،تقريبا نصف ،نيمه ،تاحدى
قانون ـ فقه : نصف
زيست شناسى : نيمه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها