معنی و ترجمه کلمه semiopaque به فارسی semiopaque یعنی چه

semiopaque


کمى حاجب ماوراء،نيمه شفاف ،نيمه کدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها