معنی و ترجمه کلمه send yaghting به فارسی send yaghting یعنی چه

send yaghting


ورزش : مسابقه با وسيله بادباندار روى شن و ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها