معنی و ترجمه کلمه sentinel به فارسی sentinel یعنی چه

sentinel


ديده ور،نگهبان ،قراول ،ديده بان ،کشيک ،نگهبانى کردن
علوم نظامى : نگهبانى نگهبانى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها