معنی و ترجمه کلمه separate opinion به فارسی separate opinion یعنی چه

separate opinion


راى جداگانه
قانون ـ فقه : رايى که ناظر به مسائل مختلف باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها