معنی و ترجمه کلمه series capacitor به فارسی series capacitor یعنی چه

series capacitor


علوم مهندسى : خازن سرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها