معنی و ترجمه کلمه service mine به فارسی service mine یعنی چه

service mine


مين جنگى
علوم نظامى : مين قابل انفجار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها