معنی و ترجمه کلمه serviceability به فارسی serviceability یعنی چه

serviceability


قابليت تعمير،تعمير پذيرى ،بکار خورى ،بدردخورى ،قابليت استفاده
علوم نظامى : قابليت استفاده مجدد قابليت به کار بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها