معنی و ترجمه کلمه sewn به فارسی sewn یعنی چه

sewn


قسمت سومsew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها