معنی و ترجمه کلمه sex-typing به فارسی sex-typing یعنی چه

sex-typing


روانشناسى : نقش اموزى جنسيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها