معنی و ترجمه کلمه shaper به فارسی shaper یعنی چه

shaper


بشکل در اورنده
علوم مهندسى : صفحه تراش
علوم هوايى : صفحه تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها