معنی و ترجمه کلمه shelter به فارسی shelter یعنی چه

shelter


پناهنده شدن ،پناه گرفتن ،سرپناه ،حفاظ،پناه بردن ،پناه دادن ،جانپناه ،پناهگاه ،جان پناه ،حمايت ،محافظت کردن ،پناه دادن
زيست شناسى : پناهگاه
علوم نظامى : حفظ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها