معنی و ترجمه کلمه ship به فارسی ship یعنی چه

ship


حمل و نقل کردن ،جهاز،کشتى هوايى ،هواپيما،با کشتى حمل کردن ،فرستادن ،سوار کشتى شدن ،سفينه ،ناو
قانون ـ فقه : با کشتى فرستادن يا حمل کردن
بازرگانى : کشتى
علوم نظامى : شناوه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها