معنی و ترجمه کلمه shortly به فارسی shortly یعنی چه

shortly


مختصرا"،بزودى ،کمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها