معنی و ترجمه کلمه show به فارسی show یعنی چه

show


نشان دادن ،نمودن ،ابراز کردن ،فهماندن ،نشان ،ارائه ،نمايش ،جلوه ،اثبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها