معنی و ترجمه کلمه shrinkage به فارسی shrinkage یعنی چه

shrinkage


افت حجمى ،افت ،وابست ،جمع شدگى ،انقباض بتن ،کاهش ،انقباض ،چروک خوردگى ،اب رفتگى
علوم مهندسى : چوروک
عمران : افت
معمارى : افت بتن
شيمى : انقباض
زيست شناسى : چروک شدگى
بازرگانى : نقصان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها