معنی و ترجمه کلمه shuck به فارسی shuck یعنی چه

shuck


پوسته ،سبوس ،پوست نخود وغيره ،زدودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها