معنی و ترجمه کلمه shunt wound به فارسی shunt wound یعنی چه

shunt wound


داراى سيم پيچ مغناطيسى انحرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها