معنی و ترجمه کلمه shut-off valve به فارسی shut-off valve یعنی چه

shut-off valve


علوم هوايى : شير قطع کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها