معنی و ترجمه کلمه significant به فارسی significant یعنی چه

significant


پر معنى ،مهم ،قابل توجه ،حاکى از،عمده ،معنى دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها