معنی و ترجمه کلمه situational tests به فارسی situational tests یعنی چه

situational tests


روانشناسى : ازمونهاى موقعيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها