معنی و ترجمه کلمه skipper به فارسی skipper یعنی چه

skipper


سرپرست ،مربى ،جست وخيز کننده ،ناخداى کشتى ،فرمانده دسته نظامى ،فرمانده يا خلبان هواپيما،کاپيتان ،رهبر
ورزش : کاپيتان
علوم نظامى : فرمانده ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها