معنی و ترجمه کلمه skirt به فارسی skirt یعنی چه

skirt


دامن لباس ،دامنه کوه ،حومه شهر،حوالى ،دامن دوختن ،دامن دار کردن ،حاشيه گذاشتن به ،از کنار چيزى رد شدن ،دور زدن ،احاطه کردن
ورزش : پارچه ضد اب باريک و دراز براى جلوگيرى از نفوذ اب به داخل قايق
علوم هوايى : دامنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها