معنی و ترجمه کلمه skull به فارسی skull یعنی چه

skull


حرکت دادن پارو يا دست در اب ،حرکت دادن قايق بجلو يا عقب ،(تش ).کاسه سر،جمجمه ،فرق سر
روانشناسى : جمجمه
ورزش : حرکت بجلو يا عقب با چسباندن و گشودن پاشنه يا نوک پا،ضربه به سر بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها