معنی و ترجمه کلمه sleeping partner به فارسی sleeping partner یعنی چه

sleeping partner


شريک سرمايه رسان
قانون ـ فقه : شريکى که تنها سرمايه دارد و در امور شرکت دخالتى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها