معنی و ترجمه کلمه sliding formwork به فارسی sliding formwork یعنی چه

sliding formwork


معمارى : قالببندى لغزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها