معنی و ترجمه کلمه slope weir به فارسی slope weir یعنی چه

slope weir


شادروان با رويه شيبدار
معمارى : بند سرريز با رويه شيبدار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها