معنی و ترجمه کلمه slum به فارسی slum یعنی چه

slum


محله کثيف ،خيابان پر جمعيت ،محلات پر جمعيت وپست شهر
معمارى : زمين زيربنا
روانشناسى : ناحيه فقيرنشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها