معنی و ترجمه کلمه small tool به فارسی small tool یعنی چه

small tool


علوم مهندسى : ابزار کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها