معنی و ترجمه کلمه software به فارسی software یعنی چه

software


نرم افزار
کامپيوتر : نرم افزار
روانشناسى : نرم افزار
بازرگانى : نرم افزار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها