معنی و ترجمه کلمه solmizate به فارسی solmizate یعنی چه

solmizate


نت خوانى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها