معنی و ترجمه کلمه somatosensory zone به فارسی somatosensory zone یعنی چه

somatosensory zone


روانشناسى : منطقه حسهاى تنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها