معنی و ترجمه کلمه sparing به فارسی sparing یعنی چه

sparing


کم ،ناچيز،مضايقه کننده ،صرفه جو،ممسک ،پس انداز کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها