معنی و ترجمه کلمه special bastard به فارسی special bastard یعنی چه

special bastard


حرامزاده ويژه
قانون ـ فقه : هر گاه پدر و مادر طفلى که حرامزاده بوده بعدا "ازدواج کنند نسب او صحيح خواهد بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها