معنی و ترجمه کلمه spin angular momentum به فارسی spin angular momentum یعنی چه

spin angular momentum


شيمى : اندازه حرکت زاويه اى اسپين
ورزش : اندازه حرکت زاويه اى اسپينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها