معنی و ترجمه کلمه spout به فارسی spout یعنی چه

spout


لوله ،دهانه ،شيراب ،ناودان ،جوش ،غليان ،پرش ،جهش کردن ،پريدن ،فواره زدن ،فوران کردن
علوم مهندسى : ناودان
معمارى : لوله خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها