معنی و ترجمه کلمه stake به فارسی stake یعنی چه

stake


ميخ چوبى ،دستک ،تيرک ،ستون چوبى يا سنگى تزئينى ،ميخ چوبى ،گرو،شرط بندى مسابقه با پول روى ميزدر قمار،بچوب يا بميخ بستن ،قائم کردن ،محکم کردن ،شرط بندى کردن ،شهرت خود رابخطر انداختن ،پول در قمار گذاشتن
معمارى : ميله چوبى
علوم نظامى : ميخ چوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها