معنی و ترجمه کلمه stare به فارسی stare یعنی چه

stare


خيره نگاه کردن ،رک نگاه کردن ،از روى تعجب ويا ترس نگاه کردن ،خيره شدن
روانشناسى : زل زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها