معنی و ترجمه کلمه starshell به فارسی starshell یعنی چه

starshell


گلوله منور
علوم نظامى : گلوله روشن کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها