معنی و ترجمه کلمه stiff به فارسی stiff یعنی چه

stiff


سيخ ،مستقيم ،چوب شده ،مغلق ،سفت کردن ،شق کردن
علوم مهندسى : خشک
ورزش : مسير مقاوم در مقابل گوى بولينگ ثبات داشتن قايق در مقابل باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها