معنی و ترجمه کلمه stimulate به فارسی stimulate یعنی چه

stimulate


تحريک کردن ،تهييج کردن ،انگيختن
قانون ـ فقه : تحريک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها