معنی و ترجمه کلمه stoichiometry به فارسی stoichiometry یعنی چه

stoichiometry


شيمى : استوکيومترى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها