معنی و ترجمه کلمه storekeeping به فارسی storekeeping یعنی چه

storekeeping


عمل انباردارى
بازرگانى : رسيدگى به انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها