معنی و ترجمه کلمه strange به فارسی strange یعنی چه

strange


ناشناس ،بيگانه ،خارجى ،غريبه ،عجيب ،غير متجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها