معنی و ترجمه کلمه stress strain diagram به فارسی stress strain diagram یعنی چه

stress strain diagram


علوم مهندسى : نمودار تنش و تغيير بعد نسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها